رزومه شرکت

1-برنامه نویسی و راه اندازی بزرگترین سامانه قرآنی کشور در سال برای سازمان قرآن و عترت کشور(سامانه مبین)

2-برنامه نويسي براي تيپ سپاه محمدرسول ا...استان تهران (سامانهآرزم)

3-برنامه نويسي براي حلقه صالحين سپاه محمدرسول ا...تهران(سامانه شجره طيبه صالحين)

4-برنامه نویسی برای شرکت بین المللی آوادیس تهران

5-برنامه نويسي تربيت آموزش بسيج سپاه انصارالحسين استان همدان

6-برنامه نويسي براي حلقه صالحين سپاه انصارالحسين استان همدان

7-برنامه نویسی برای ستاد نماز جمعه استان همدان

8-برنامه نویسی برای کانون تبلیغاتی لاله در استان همدان

9-برنامه نویسی برای گروه انصارالقیامه استان همدان

10-برنامه نویسی برای موسسه زبان سپهر استان همدان

11-طراحی و راه اندازی وب سایت دانشگاه فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی استان همدان

13-طراحی وراه اندازی وب سایت سازمان صنعتی استان همدان

14-راه اندازی بخش نرمافزاری نمایشگاه قرآن درسال 1389

15-راه اندازي وبسايت ستاد نماز جمعه استان همدان

16-تجهیز و راه اندازی و مسئولیت انفورماتیک 17 مین جشنواره بین المللی تئاتر کودک استان همدان

17-تجهیز و راه اندازی و مسئولیت انفورماتیک 24 مین جشنواره بین المللی فیلم کودک استان همدان

18-راه اندازی بیش از 50 وب سایت فروشگاهی ، خدماتی ، آموزشی و......